Our Workflow is een project dat is opgezet door Curio isk en Samen in de Regio. In samenwerking met partners uit het bedrijfsleven gaan wij jongeren met een migratieachtergrond opleiden voor de arbeidsmarkt, omdat zij nu nog niet in staat zijn een startkwalificatie te halen.

Curio isk

Curio isk, de internationale schakelklas, biedt onderwijs aan jonge nieuwkomers. Binnen deze school is Our Workflow een leerwerktraject, waarin jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen een maatwerktraject volgen waarbij inburgering en een praktische arbeidstraining worden geïntegreerd.

Het doel is deze jonge nieuwkomers te begeleiden naar inburgering (of een vrijstelling hiervan) en werk in de regio, passend bij hun talenten.

Samen in de Regio

Samen in de Regio is dé maatschappelijk betrokken netwerkorganisatie in de regio West-Brabant West. Door verbindingen te leggen tussen onderwijs, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid zorgen zij ervoor dat er meer en beter wordt samengewerkt en dat mooie plannen concreet worden gemaakt en vlot worden uitgevoerd. Dankzij het betrokken en actieve netwerk slagen zij hier keer op keer in.

Waarom Our Workflow?

Bij Curio isk start veel met een intensieve taaltraining en inburgeringscursus. Maar daarmee kun je niet automatisch aan de slag. Het is belangrijk uit te vinden waar de leerlingen goed in zijn en waarin zij willen doorgroeien.

Doelen

De locatie wordt een community center waarin leerlingen praktische arbeidstraining krijgen, via intensieve begeleiding, pedagogiek en arbeidstoeleiding. Alles op één plek waar onderwijs, bedrijfsleven en de jongeren elkaar ontmoeten en samenwerken.

In de praktijk blijkt dat de doorstroom van isk-leerlingen met een andere culturele achtergrond naar het regulier onderwijs (waarbij het behalen van een startkwalificatie een uitgangspunt is) heel lastig is en in 60% van de gevallen niet haalbaar is gebleken. Deze leerlingen gedijen vaak beter bij een doorstroom naar werk of naar een combinatie van werken en leren.

Door dit opleidingstraject, Our Workflow, kunnen we het talent van de jongeren beter ontwikkelen en benutten voor de arbeidsmarkt. Bovendien wordt er een sterk fundament gelegd voor een geïntegreerde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit kan in de toekomst vanuit het community center nog breder worden benut.

In de praktijk

Bij Our Workflow kunnen leerlingen zich bekwamen in een beroep uit een (of meerdere) van de sectoren. Zij krijgen op de locatie praktijklessen van echte bedrijven en organisaties. Zo leren zij van een fietsenmaker fietsen te maken en repareren, van de restanten van zwerffietsen. Er is een kringloopwinkel, er komt een naaiatelier en in de professionele keuken leren zij hoe ze hygiënisch en veilig eten kunnen bereiden. Dit aanbod wordt aangevuld en uitgebreid.

Kijk voor meer over de verschillende sectoren onder de betreffende kopjes op de website.

Partner worden?

Wil je weten hoe jij met jouw bedrijf of organisatie van betekenis kunt zijn? Neem contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden!